Tuesday, January 19, 2010

Pertanggungjawaban

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya" (QS. Al-Israa':36)
source : Ahmadi Bintang Muhammad, FB

No comments:

Post a Comment