Thursday, May 13, 2010

99 Nama Allah


Nabi S.A.W bersabda,
Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Sesiapa yang mampu menghafalnya, nescaya dia akan masuk Syurga. Sesungguhnya Allah itu ganjil (esa pada zat, sifat dan perbuatanNya serta tiada sekutu bagiNya) dan Dia menyukai pada yang ganjil.
~H.R. Bukhari & Muslim

No comments:

Post a Comment